Kafè-kameratene

Faksimile fra Telen 23.03.2019.

Hvordan logge på Canvas

Videoen viser hvordan en logger inn på Canvas

Velkommen til oppstart vår 2019.

Her finner du lenker til samlingsoversikter for studiekompetanse og fellesfag yrkesfag, vår 2019.

Apr.
15
Apr.
22
Påskeferie Skoleruta
 
Mai
01
Fri - 1. mai Skoleruta
 
Mai
17
Fri - Grunnlovsdag Skoleruta
 
Se flere hendelser